Rozliczenia ZUS

 sterta segregatorów

Podejmujemy się sporządzania i rozliczania zobowiązań wobec Zakładu Usług Społecznych. Staramy się bardzo dokładnie i rzetelnie prowadzić dokumentację i informować o należnościach do zapłacenia.

 

Zakres naszej działalności dotyczącej rozliczeń ZUS obejmuje:

  • rejestracja pracowników do obowiązkowego ubezpieczenia ZUS oraz wyrejestrowanie kończących pracę w danej firmie,
  • wprowadzanie zmian w danych przekazanych do ZUS,
  • ustalanie i wprowadzenie podstawy do obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia,
  • obliczanie comiesięcznych zobowiązań publicznoprawnych pracowników i pracodawców,
  • sporządzanie comiesięcznych deklaracji i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS,
  • rozliczanie zwolnień lekarskich oraz przekazywanie wymaganej dokumentacji do ZUS,
  • dopilnowanie i ustalenie zasiłków wypłacanych przez ZUS,
  • przekazywanie corocznej informacji IWA,
  • sporządzanie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez ZUS wobec przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie rocznej deklaracji dla pracowników.

 

Staramy się wszystkie zlecone sprawy traktować jako priorytetowe i wykonywać w terminie. Zależy nam na harmonijnej współpracy z firmami.