Kadry

 niebieskie teczki na biurku

Dokumentacja kadrowa jest zawsze bardzo dokładnie kontrolowana przez Inspekcję Pracy, dlatego nie należy bagatelizować nałożonych na pracodawcę obowiązków. Oferujemy prowadzenie spraw kadrowych każdego przedsiębiorstwa.

 

Zakres naszej działalności dotyczącej spraw kadrowych obejmuje:

 • sporządzanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych i kontrolowanie terminów ich zakończenia,
 • wystawianie świadectw pracy osobom kończącym zatrudnienie,
 • prowadzenie i uzupełnianie teczki z aktami osobowymi pracowników,
 • pilnowanie terminów szkoleń BHP, badań lekarskich i innych,
 • prowadzenie kartoteki urlopowej, naliczanie i informowanie o ilości dni wypoczynkowych,
 • ewidencja nieobecności,
 • uzupełnianie dokumentacji związanej z podwyżkami,
 • wystawianie zaświadczeń o przebiegu pracy,
 • tworzenie regulaminów: pracy, wynagradzania,
 • kontrolowanie stany odzieży ochronnej i obuwia,
 • wystawianie zaświadczeń o kwocie wynagrodzenia.

 

Wszystkie informacje, jakie otrzymujemy, traktujemy jako poufne. Wykonując obowiązki kadrowe, ściśle współpracujemy z pracodawcami.