Płace

 czarny kalkulator w dłoni

Zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji płacowej zgodnej z obowiązującymi przepisami podatkowymi i ZUS.

 

Zakres naszej działalności dotyczącej list płac obejmuje:

  • sprawdzanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników, uwzględniając limit czasu pracy obowiązujący ustawowo,
  • obliczanie wynagrodzeń uwzględniając zwolnienia lekarskie, okresy urlopowe, nadgodzinny i inne uwzględnione w regulaminach przerwy lub dodatkowe wypłaty,
  • sporządzanie list płac, rachunków za umowę zlecenie i umowę o dzieło lub innych form wynagrodzenia,
  • przygotowanie przelewów wynagrodzeń,
  • wykonywanie comiesięcznych informacji dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, dodatkach oraz potrąceniach wraz z informacją o dokonaniu wypłaty,
  • dokonywanie obliczeń związanych ze składkami ZUS i PFRON,
  • wystawianie zaświadczeń o dochodach pracownikom przedsiębiorstw,
  • comiesięczne naliczanie podatku i przekazywanie do US,
  • sporządzanie deklaracji i informacji rocznych.

Wszystkie działania związane z prowadzeniem list płac i wypłatą wynagrodzeń wykonywane są niezwykle rzetelnie i zachowaniem szczególnej poufności.